Integratieve kindertherapie

Ieder kind is uniek en heeft dus recht op een behandeling, die op zijn/haar eigen situatie en mogelijkheden is gericht. Niet de behandelmethode, maar het kind staat centraal. Het kind wordt bekeken vanuit zes verschillende invalshoeken; Het gedrag,  de emotie, het denken, het lichaam, sociaal /de omgeving en spiritueel.

Andere vormen van hulpverlening maken vaak gebruik van één invalshoek.

Integratieve therapie helpt de eigen gedachten, gevoelens en motieven te onderkennen, te ervaren, serieus te nemen en te onderzoeken.

De doelstelling is dat negatieve gevoelens verdwijnen of verminderen, je leert jezelf kennen, de eigen mogelijkheden benutten en omgaan met beperkingen. De therapie richt zich op de binnenwereld van het kind of de jongere, zodat hij of zij in staat zal zijn, zelf de richting van zijn of haar leven vorm te geven. De therapeut werkt daarvoor met bijvoorbeeld visualisaties, spel, gesprekstechnieken, metaforen, tekenen, schrijven en verhalen of gebruikt imaginatie technieken. Zodat ze de eigen gedachten, gevoelens en motieven in beeld krijgen. Daarna ervaren, serieus nemen, onderzoeken en er gezond mee omgaan.

Het gaat over de mens met al zijn facetten:

Het gedrag: Wat doe je, of wat vermijd je.

De emotie: Dit gaat over je gevoelens die je ervaart. 

Het denken, de cognitie: Wat denk je, terwijl je dat zo doet.

Het lichaam: Wat voel je, waar in je lichaam.

Sociaal: Wat verandert er voor je omgeving?

Spiritueel: Welke inzichten heb je hierover.

 

De doelstellingen zijn:

  • jezelf in je kracht zetten,
  • valkuilen laten verdwijnen of verminderen,
  • jezelf leren kennen,
  • eigen mogelijkheden kunnen benutten,
  • omgaan met beperkingen.