Ouders

Als ouder wilt u dat het goed gaat met uw kind, en dat het gelukkig is. Ook elk kind wil zich gelukkig, veilig en tevreden voelen. Soms lukt dit niet. Daarvoor kunnen verschillende redenen zijn. Integratieve kinder- en jongerentherapeuten gaan ervan uit dat elk kind een goede reden heeft om te doen zoals het doet. Daarbij is elk kind uniek en heeft daarom recht op een eigen, unieke benadering en behandeling. Als integratieve kinder- en jongerentherapeut bied ik die unieke behandeling.

 Hoe gaat dat in zijn werk?

Als  kinder- en jongerentherapeut stel ik het kínd centraal en kijk, luister, speel, praat of benader het kind op verschillende manieren. De therapie richt zich zowel op de binnenwereld (het innerlijk) als op de buitenwereld van het kind. De buitenwereld, het systeem rondom het kind (het gezin, de familie, de omgeving, de school) wordt als nodig nauw betrokken. Als therapeut ga ik met uw kind op zoek naar de aanpak die past bij uw kind, met gebruik van zijn eigen kracht. En gebruik daarvoor verschillende methoden en hulpmiddelen die passend zijn voor uw kind

Ouderlijk gezag

Kinder- en jeugdtherapeuten zijn wettelijk verplicht om van beide ouders met ouderlijk gezag schriftelijk toestemming te krijgen voor de begeleiding van hun kind tot 16 jaar. Informatie over de beroepsvereniging voor kindertherapeuten kunt u vinden op VIT.