Het systemisch fenomenologisch werk houdt in dat je door middel van een opstelling van de familie of van een belemmering of belasting onbewuste systeemkrachten zichtbaar kan krijgen, waardoor helder wordt hoe menselijk gedrag gestuurd wordt door die systeemkrachten. Door erkenning te geven aan dat wat niet gezien wordt kan datgene wat een kind belast weer zijn eigen plek krijgen zodat een kind zich beter kan voelen.

Ongewenst gedrag bijvoorbeeld, blijkt vaak een onbewuste poging om een systeem weer compleet te maken.

Één van de inzichten is dat het voor kinderen essentieel is, dat het systeem waar ze in opgroeien compleet mag zijn. Wanneer iets of iemand uit de geschiedenis van het systeem wordt buitengesloten, zal het kind -onbewust!- het buitengeslotene weer een plek proberen te geven.

Ook kan het zijn dat in het systeem van school iets aan de hand is waar een kind op reageert met ongewenst gedrag of dat een kind gepest wordt.

Kinderen zijn dus vaak hard aan het werk om het systeem weer compleet te maken.

Er kan systemisch gekeken worden naar hetgeen wat belastend is en wat de gewenste situatie is. Vaak blijkt dat er iets in het systeem niet gezien wordt of vergeten is. Door hier erkenning aan te geven in een opstelling komt er vaak verlichting van het probleem.

Voor kinderen is het niet perse nodig dat ze aanwezig zijn bij een opstelling maar meestal vinden ze het prima om er bij te zijn als ik met een ouder werk aan een opstelling.

Wanneer kinderen wel aanwezig zijn bij een opstelling kunnen ze ondertussen spelen of creatief bezig zijn.

Daarnaast kan er met kinderen gewerkt worden met zogenaamde tafelopstellingen.

Hierbij worden poppetjes of voorwerpen gebruikt die de systemische informatie via het kind doorgegeven.

Door inzicht te krijgen in de werking van systemen wordt het mogelijk om meer met de stroom mee te roeien. Alleen al door met systemische ogen te kijken, verandert er van alles: een kind kan zich ontspannen, voelt zich beter, ouders veranderen, maar ook de omgeving zoals school kan veranderen.

Systemische veranderingen hebben vaak wat tijd nodig om zich te manifesteren. Meestal duurt het een paar weken dat je opeens merkt dat er iets is veranderd maar soms kan de verandering ook heel snel al plaatsvinden.