Hallo mijn naam is Hennie Vermeulen Hielkema.

Voor mij is het belangrijk om positief in verbinding te staan met de mensen om mij heen.

Vanuit deze visie werk ik met kinderen en jongeren en hun ouders/verzorgers. Door positief vertrouwen te geven probeer ik ze weer in hun kracht te zetten. Door aan te sluiten bij de belevingswereld van het kind of jongere,  zoek ik naar hun kwaliteiten zodat we van daaruit kunnen werken aan een oplossing voor de problemen waar ze tegen aanlopen. Daarnaast werk ik vanuit het systematische gedachtengoed; dat betekent dat ik met de jongere en/of ouder op zoek ga welke belemmeringen er vanuit het systeem aanwezig zijn. Door middel van het opstellen van “de belemmering” en “het verlangen” kan een oplossing of hulpbron naar boven gehaald worden en het probleem opgelost worden.

Ik werk als integratieve kinder-jeugdtherapeut  in mijn praktijk aan huis, bij Zorgbuurdrij De Heemen in Stedum en bij Onderwijsboerderij De Ezelsbrug in Zeerijp.

Praktijk De Ezelsbrug in Zeerijp.

Praktijk De Ezelsbrug biedt vanuit de jeugdwet begeleiding op maat voor kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar die zijn uitgevallen binnen het regulier onderwijs. Het gaat hier om kinderen/jongeren die blij worden van leren, een TL-niveau of hoger hebben en die (internaliserende) problemen ondervinden door een autismespectrumstoornis of door bijvoorbeeld hoogbegaafdheid en/of hoogsensitiviteit (dubbeldiagnoses). 

Behandeling en therapie kan na toekenning van een indicatie door de gemeente vergoed worden.

Deze behandeling wordt onder regievoering van Marianne Hoornstra uitgevoerd.

Zorgbuurderij De Heemen in Stedum.

Als onderaannemer van Zorgbuurderij De Heemen  kan ik behandeling en therapie aanbieden na verwijzing van een huisarts en toekenning van een indicatie door de gemeente. Deze behandeling  kan dan in mijn eigen praktijk plaats vinden of op de locatie van Zorgbuurderij de Heemen. De regievoering wordt uitgevoerd door Frans Bouma.

Ik ben ingeschreven bij: 

VIT; beroepsvereniging integraal therapeuten.

RBCZ; beroepsregister complementaire zorg.

SKj; 120009687

Paletzorg